THESIS TUNGKOL SA PAGGAMIT NG BAWAL NA GAMOT

Kasama pa ring batayan ng epekto sa tao ang mismong mga katangian ng ininom o ginamit na gamot. Phones by famous authors, short range of modern technology managements. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang mga researcher ay makakalap ng impormasyon na makakatulong sa kanila sa kung papaano makaiiwas sa mga hindi magagandang epekto ng maagang pagbubuntis. Bilang kaibigan responsibilidad natin na isama sila sa tuwid na daan at hindi sang-ayunan ang kanilang baluktot na katwiran. Hindi madaling responsibilidad ang pagkakaroon ng anak sa murang edad.

Ang lumalaking bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis aysinasabing sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ngbansa. Kabilang dito ang pagiging nag-iisa ng tao, ang pagkakaroon niya ng mga kaibigan kasama at mapagkakatiwalaan, at kalagayan niya sa kaniyang lipunan at tahanan. Hindi lamang ukol sa bawal na gamot ang huwarang tinatalakay ng mga magulang at anak, kasama dito ang mga pang-araw-araw na mga paksang katulad ng kaugnay ng pangyayari sa paaralan, musika, at palakasan. Ano ang magiging epekto ng maagang pagbubuntis? Dahil dito,hindi nagagabayan ng mga magulang ang mga anak lalo na sa panahon ngpuberty kung kailan ang mga kabataan ay likas na interesado sa mga bagayna patungkol sa sex. Sa pag-aaral na ito malalaman ngmga mangbabasa kung paano at ano- anu ang mga dahilan nito kung ang pamilya ba ang may problema o sa mga kabarkada na humhikayat sa kanilagumawa ng bagay na hindi maganda. Ngunit hindi ito nangyayari sa realidad.

Sa pagiging bukas sa ganitong mga paksa, mas magaang mapag-usapan ang hinggil sa bawal na gamot.

Kasama pa ring batayan ng epekto sa tao ang mismong mga katangian ng ininom o ginamit na gamot. Ano ang magiging epekto ng maagang pagbubuntis?

term paper droga

Sa buong mundo, mgarate ng malabata pagbubuntis saklaw mula sa sa bawat na sailang mga sub-Saharan Africa bansa sa 2. Dahil likas na konserbatibo ang mga pamilyang Pilipino, ang sex ayisang paksa na hindi napag-uusapan ng mga magulang at anak.

  SDSU THESIS DEADLINES

Ang ina ang nakadaranas ng pinakamatinding paghihirap. Gayunman, sila ay may mga responsibilidad ng pagkakaroon upang sanggahin gamit sa kanilang mga anak bago sila kahit kailanman pinlano na. Nakakaapekto rin sa tao ang sarili niyang kapaligiran. Gayun din, may mgasitwasyon na hindi pa siya matulungan ng kanyang sariling magulang.

Pagkalulong sa bawal na gamot

Bilang magulang, nasisiguro mo bang nagagampanan paygamit iyong responsibilidad sa iyong mga anak? First Filipino TV Essay essay on reality shows tungkol sa epekto ng teknolohiya — answers. At ang tinuturong dahilan nito ay ang mga kabataang edad na maagang nabubuntis at pinapasok ang buhay pamilya.

Noongang gobyerno ayitakda ang isang target na maghati sa ilalim rate ng pagbubuntis sapamamagitan ng Ayon sa nasabing artikulo, ang pagkikipaghalikan ay hindi mapipigilan kung ikaw ay nasa isang relasyon.

Gaamot na ang sa loob ng isang pagamutang hindi makakakuha ng bawal na gamot ang pasyente. Kasama sa mga kapinsalaang naisasanhi ng mga bawal na gamot ang ukol sa pagkakaroon ng problema sa katawan, sa kalusugan, sa mga relasyon sa kaibigan, mag-anak, at maging sa pamayanan.

Pinananatili ang pasyente sa lundayang pagalingan o sentrong pangrehabilitasyon sa loob ng sapat na panahon, upang makapanumbalik sa dati niyang kalagayang hindi umaasa sa nireresetang nakahumalingang gamot.

Sa mga Sub-Saharan African na lugar ay itinuturing na biyaya ang maagang pagbubuntis at senyales na fertile ang isang babae o may kakayahan na syang magdalang tao.

thesis tungkol sa paggamit ng bawal na gamot

Kabilang dito ang kakayahang makagamit ng mga kontraseptibo na makatutulong sa pag-aagwat ng mga anak. A term paper is a research paper written by students over an academic term, accounting for a tungkoo part of a grade.

El Alcohol y Las Drogas En nuestra sociedad tenemos muchos problemas. Paksa ang pataas ng bilang ng mga research paper introduction about abortion kabataan na nalululong sa alak, isang. Information and Communication Technology Essay example. Essay, term paper research paper on Alcohol.

  COMO SE HACE UN CURRICULUM VITAE RUBRICADO EN CADA HOJA

Sa iba pang mga proyekto Wikimedia Commons.

Ang isang bagay na nasa iyo ay huwag na huwag mong ibibigay ng basta na lamang. Do not spend weeks on a term paper, we can do it instead of you. Ang kalungkutan at problemang pinansyal ay maaring magdulot nv isang batang ina na masangkot sa hindi kaaya-ayang mga relasyon. Sila ay kadalasang hindi nagkakaroon ng sapat na edukasyon na nagreresulta naman sa kawalan ng trabaho.

Sila rin ay mas malamang na drop sa labas ng paaralan na may lamang tungkol sa isang-ikatlo able sa kumuha ng isang mataas na paaralan diploma. Hindi ba nila ito pinag-isipang mabuti kung anu ang hahantungan nila. Gayundin, sila ay maaaring magbuntis sa cesarian seksyon. Gayundin ang low birth weight rate.

thesis tungkol sa paggamit ng bawal na gamot

Deskripsyon ng mga Respondante Ang teenage pregnancy o pagbubuntis ng mga babae sa edad 12 hanggang 19 ay isang malawakang isyu hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa ating modernong mundo ngayon, hindi bat mas nagiging mapupusok ang ating mga kabataan, silay mulat na mulat sa mga immoral na gawain dahil na din sa mas pinadaling access sa internet at media.

At bilang lalaki sa relasyong ito ikaw dapat ang nakakaalam ng limitasyon ninyo.

Author: admin