CURRICULUM VITAE AFKORTING HOOFDLETTERS

Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Brussels Biennale of Modern Architecture. Aangrenzende ruimte, zie eventueel AOR. Chain of Custody ketenbeheer, bijvoorbeeld het ketenbeheer van hout: Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven, wanneer over arbeidsomstandigheden, CAO, pensioen e. Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

ElectroMagnetic Compatibility elektrische apparatuur mag geen elektromagnetische invloed hebben op andere apparatuur. Belasting over de Toegevoegde Waarde, omzetbelasting Engels: Dynamic Positioning, dynamische positionering bij bijvoorbeeld schepen die offshore-installaties bouwen. Engeineering, Procurement, Construction and Installation. Bijna EnergieNeutraal Gebouw, een gebouw dat op jaarbasis gemiddeld even veel energie opwekt als wordt gebruikt voor “het gebouw” verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting , maar niet meegerekend het energieverbruik van elektrische apparaten e. Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam, de oudste gemeentelijke archeologische dienst van Nederland.

Flash-Over Training Unit zie bij vlamoverslag.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Cellulair Glas schuimglas, foamglascellenglas. European Assessment Document, een geharmoniseerde technische specificatie, een voorloper fitae een CE-markering verg.

curriculum vitae afkorting hoofdletters

Drilling Push Aside in de grond gevormde betonnen schroefpaal met grondverdringing. Classification, Labelling and Packaging, een Europese Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Energy Data Management System een systeem dat energiestromen als van zonnepanelen, windturbines, accu’s e.

  ANNOTATED BIBLIOGRAPHY TRAYVON MARTIN

Duurzame InzetbaarheidsAnalyse voor werknemers en bedrijven zie Volandis. Bedrijfsregeling BrandRegres; regres is “verhaal”, het recht op schadevergoeding; bijvoorbeeld bij brand als gevolg van handelen van een dakdekker kan de gebouweigenaar regres halen bij de aansprakelijkheidsverzekering van de dakdekker; per 1 januari is de limiet van het brandregres GeKoeld Water koeling; verg. Borehole Heat Exchanger warmtewisselaar met bijvoorbeeld grondwater.

Brussels Biennale of Modern Architecture. Glasvezel Versterkte Kunststof, een composiet die versterkt is met glasvezels Engels: Ergst Denkbare Overstroming puur theoretisch: Af en toe wordt de lijst aangepast dus geef a. GranulaatMatras Op Palen zie paalmatras. EnergiePrestatieGarantieeen garantie voor energieprestatie van nieuwbouwwoningen of gerenoveerde woningen.

curriculum vitae afkorting hoofdletters

Geografisch InformatieSysteem, een informatiesysteem met gegevens over geografische objecten zie bijvoorbeeld QGISeen vrij en open source geografisch informatiesysteem. Ewe is de energiebehoefte per jaar van een gebouw per m2 gebruiksoppervlakte “we” van Ewe staat voor weighted energy ; Ewe is een term uit de EPG EnergiePrestatie Gebouwen. Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed ; doel is uiteraard herbestemming van onrendabel industrieel erfgoed.

EnergiePrestatie-Advies eur voor Utiliteit geen woningen ; ook: Glassfiber Reinforced Epoxy ook: V-trechtertest is een beetje dubieus, maar staat voorin de V dus niet beginnend als “VT”. Glasvezel Versterkte Kunststof, een composiet die versterkt is met glasvezels Engels: American Institute of Architects. Dienst Landelijk Gebied, een overheidsdienst met taken die 80 jaar lang aan “het landschap” heeft kunnen werken zonder enige belangstelling te wekken bij het publiek. GeKoeld Water koeling; verg.

  BARNEYS VERSION ESSAY TOPICS

Combined Charging System, een snellaadsysteem voor elektrische auto’s. Expanded PolyPropylene polypropyleen, polypropeen.

Onderzoekscompetentie by Ruben Van Daele on Prezi

AC staat voor hoofdlettere concrete” asfaltbetonnn staat voor de maximale nominale korrelmaat van het toeslagmateriaal bijvoorbeeld 16 voor 16 mmsurf staat voor “surface” deklaag, at is base, bind of surfxx staat voor de bitumeneigenschappen in het mengsel bijvoorbeeld 01, D2 of TZoab verg.

Aarde WarmteWisselaaraardwarmtewisselaar verg. Computer Aided Manufacturing verg. Carbon Capture and Storage afvangen en opslaan van CO2. Compressed Natural Gas aardgas onder hoge druk. Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed ; doel is uiteraard herbestemming van onrendabel industrieel erfgoed.

Author: admin